realmagick.com The shrine of knowledge.
Deities & Heros >> Siberian
cthonic, divinity, sacrifices, ruler

Arsan Duolai

Author: Obsidian

Yakut. Master and ruler of the under-earth; a cthonic divinity whose spirit-servants collect sacrifices of cattle and horses.

Suggested News Resources

'Teslim olmak için bir dakikanız var'
Araçtan inen şahıs, Ankara Sıkıyönetim Komutanı Recep Ergun'du. Olay o kadar vahimdi ki, paşa bizzat el koyma ihtiyacı hissetmişti. Ergun, ilk olarak kapıdaki panzerin çekilmesi emrini verdi.