realmagick.com The shrine of knowledge.
Deities & Heros >> Mesopotamian
dumuzi, patroness, flocks, goddess

Duttur

Author: Obsidian

(Sumerian) The sheep Goddess, and Patroness of the flocks. She is the mother of both Dumuzi and Gestinanna.

Suggested Pdf Resources

jannar2011
isqof u duttur. S. Karlu ta' ..
Divizjoni ta' l-Istampa u l-Informazzjoni
Ottó Czúcz.
Endre Juhász
ENGLISH
lsfunl Kl Duttur. Atmtztf tmr Is-lttttt .1rfu.s
Fil-Qorti Civili, Prim Awla Arbitragg Numru Rikorrent/i: Kontra Intim
tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti ghandek tgharraf minnufih lil din il-Qorti. Moghti mill-Qorti Civili, Prim'Awla, bix-xiehda ta'.

Suggested News Resources

Novellara piange il 'duttur' Gianpaolo Slanzi
Reggio Emilia, 13 novembre 2011 - Gli amici lo chiamavano affettuosamente il “duttùr”.

Suggested Web Resources

Duttur (ancient goddess) -- Britannica Online Encyclopedia
Aspects of the topic Duttur are discussed in the following places at Britannica.
A Mesopotamian Pantheon - Symbol LS2208
Dumuzi (Sumerian) Child of Duttur, Lord of shepherds and the flocks, and eternal adversary to Enkimdu.
Filgħaxija tal-20 t'Awwissu TO ta' S.Bernard Abbati u Duttur - YouTube
Aug 19, 2010 Filgħaxija tal-20 t'Awwissu TO ta' S.Bernard Abbati u Duttur.
San Girgor L-Kbir, Papa U Duttur Tal-Knisja A.D= 540-604. | Facebook
San Girgor L-Kbir, Papa U Duttur Tal-Knisja A.D= 540-604. | Facebook.
San Girgor L-Kbir, Papa U Duttur Tal-Knisja A.D= 540-604. - Wall
San Girgor L-Kbir, Papa U Duttur Tal-Knisja A.D= 540-604. | Facebook.