realmagick.com The shrine of knowledge.
Deities & Heros >> Mesopotamian
sedentary farming, furrows, canals, adversary

Enkimdu

Author: Obsidian

(Sumerian) Patron and Lord of dikes, canals, and furrows; in effect, irrigation and sedentary farming in general. He is the eternal adversary to Dumuzi.

Suggested News Resources

The Gov't Just Announced The U.S. Economy Has Set A New Record- And It's Awful
US stocks -1.6%, Aug Employ data show slower job growth while unemployment rate fell to 71/2 year lows uncertainty if Fed will raise rates. — Jim Eng (@JECapital) September 4, 2015.
Njutbar läsning om sumerisk kärlekskult
Striden mellan Dumuzi och Enkimdu tolkar inte bara samma motsättning mellan herde- och åkerbrukskulturen som brödramordet i Genesis, utan också den strid mellan olika civilisationer som yttrar sig i vår höga bensinskatt. Dessutom växlar den högstämda ...