realmagick.com The shrine of knowledge.
Deities & Heros >> Mesopotamian
goddess of fertility, nurturance, motherhood

Pienenkir

Author: Obsidian

(Elamite) A Goddess of fertility, nurturance, and motherhood.

Suggested Pdf Resources

lataa tästä tulostettava versio!
Kuluttajaekonomian kurssien suorittamistavat ja tutkielmaohjeet
kanssa tai pyydä neuvoa ohjaajaltasi. Omaan tekstiin ei kannata rakastua ja pienen kir- joittamistauon jälkeen sitä kannattaa yrittää lukea ulkopuolisen tarkalla ...
02-2002 - Luottomiehet
27. helmikuu 2002 Mielenkiintoista on myös rans- kalainen parkkeerauskäytäntö, josta voisi kirjoittaa vaikkapa pienen kir- jan. Siinä ei liikennemerkeistä, katu-.
Lue kesän 2011 Kuulumisia-lehti - SOS-Lapsikylä
15. toukokuu 2011 leen pienen kir - jasen, johon ko kosivat työ- pajan satoa. Minä tein sa- manlaisen kirjasen kylän toimistolle, johon keräsin kuvia, joita olin ...
10 vuotta luovaa kirjoittamista Hameen - Hämeen kesäyliopisto
sellaista, että voit odottaa, että joku tulee ja löytää sinun pienen kir- jakäärösi viidenkymmenenviiden vuoden kuluttua ja sanoo, että sinä olet kirjoittanut jotain  ...

Suggested Web Resources

Behind the Name: User-submitted name Pinikir
OTHER FORMS: Pinengir, Pinenkir, Pinigir, Pienenkir, Binikir. CONTRIBUTOR: Lucille on 1/6/2013. LAST EDITOR: Lucille on 1/9/2013 [revision history].
A Mesopotamian Pantheon - Symbol LS2208
Pienenkir (Elamite) A Goddess of fertility, nurturance, and motherhood. Qingu ( Babylonian) A created entity, formed by Tiamat to be the general of Her divine ...
lataa tästä tulostettava versio!
Kuluttajaekonomian kurssien suorittamistavat ja tutkielmaohjeet
kanssa tai pyydä neuvoa ohjaajaltasi. Omaan tekstiin ei kannata rakastua ja pienen kir- joittamistauon jälkeen sitä kannattaa yrittää lukea ulkopuolisen tarkalla ...
02-2002 - Luottomiehet
27. helmikuu 2002 Mielenkiintoista on myös rans- kalainen parkkeerauskäytäntö, josta voisi kirjoittaa vaikkapa pienen kir- jan. Siinä ei liikennemerkeistä, katu-.