realmagick.com The shrine of knowledge.

Aswang

Aswang is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Aswang books and related discussion.

Suggested News Resources

Aswang Territory (73)
TIRIK ang araw nang dumating sa lugar ng mga masasamang aswang sina Father Albert at Armani. Pero kailangan nilang pumasok sa makahoy na lugar. Kung saan walang sinag ng araw halos na nakakalusot.
Aswang Territory (69)
NANGINIG si Armani nang ma-realize na hindi mga tao ang nakikihanap ng kalahating katawan ni Avia. Kundi mga aswang na masamang lahi. Mukhang tao lamang dahil may araw pa, hindi pa nagta-transform ang mga ito.
Aswang Territory (61)
DAHIL nga ang lahi nina Avia ay hindi naman masasama, hindi nanghahawa, hindi sila gaanong marami. Hindi kasing dami ng lahi ng mga masasamang aswang. “Kaya nating bilangin ang mga boto ninyo.
Aswang Territory (46)
Kapag tumingala sino man sa buwan, malinaw na makikita ang 6 figures na aswang na mga kalahati lamang ang katawan. “Tayo na, mga anak. Umuwi na tayo sa aking bahay.
Aswang Territory (55)
NAKITA ni Armani na guilty si Avia, nahihiya pa nga sa kanya. Kaya agad niya itong pinayapa, hinawakan nang buong pagmamahal ang kamay habang patuloy lang ang holy communion ng mga nagsisimba sa loob ng simbahan. “Avia, it's okay.

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Synchretism
Place for your opinion