realmagick.com The shrine of knowledge.

Dalregementet

Dalregementet is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Dalregementet books and related discussion.

Suggested News Resources

Soldatrekryter på plats på Dalregementet igen
Soldatrekryter på plats på Dalregementet igen. Publicerat måndag 11 januari kl 17.39.
Lars Axelsson
När han så småningom beslöt sig fortsätta inom militäryrket, sökte han transport till Dalregementet i Falun (liksom jag tidigare gjort). Här kommenderades han till Försvarets läroverk i Uppsala, där han tog studentexamen 1963. Efter officersexamen vid ...
Dags för regeringen att skaffa lägenheter
Han förklarade då att det inte berodde på pacifism eller samvetsömhet utan på en konflikt med befälen på Dalregementet. Men SvD beskrev nyligen att det inte var godtagbar grund för vapenfri tjänst.
Hästar ska ge funktionshindrade möjlighet att delta i Dalkarlsvandringen
Då gick Dalregementet i marsch till Stockholm för att möta försvarsministern och försöka rädda regementet. Pers senaste prövning var att vandra 90 mil på Santiagoleden.
När arbetarna strejkade i Norrland
Därför reqvirerades 100 man ur Dalregementet, berättade tidningens sagesman. Vid Svartvik hade flera hundra arbetare samlats men trots detta var stämningen inte hotfull. Smålandsposten kunde berätta att de församlade var alla nyktra, stillsamma och ...

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Oregon Boundary Dispute
Place for your opinion