realmagick.com The shrine of knowledge.

Eutanasi

Eutanasi is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Eutanasi books and related discussion.

Suggested News Resources

Dödshjälp är ett nederlag för vården”
«Vi er ensomme dyr. Vi bruker hele livet på å prøve å bli mindre ensomme
Sensuren har dels vært begrunnet med vulgært språk, og dels med at den oppfattes som et forsvar for eutanasi. Mange steder har sensuren blitt opphevet, men ALA, den amerikanske bibliotekforeningen, har fremdeles romanen på sin liste over «truede ...
Vennene forsvant da Jane ble lam
Begrepet aktiv dødshjelp omfatter eutanasi, frivillig barmhjertighetsdrap og assistert selvmord. Eutanasi betegner en handling der legen forkorter en pasients liv, oftest ved hjelp av en sprøyte med medikamenter.
Om 30 år vil aktiv dødshjelp være en selvfølge | Salbu og Skogan
Kampen for kontroll over egen kropp og frie valg begynner ofte hos ungdommen, men er sjelden en kamp som blir kjempet uten støtte i folket.
Ideologi og verdigrunnlag i KrF
Og så lenge vi holder oss til honnørdordene verdig, anstendig og god er det umulig å argumentere mot abort og eutanasi – for ikke å snakke om kjønnsnøytral ideologi og ekteskapet – selv om verdigrunnlaget til KrF er så klart som det er ifølge Hallaråker.

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Dream Dictionary St George
Place for your opinion