realmagick.com The shrine of knowledge.

Gryazev Shipunov Gsh 30 2

The cannon is not related to the Gryazev-Shipunov GSh-30-1, but is a recoil- operated cannon using the Gast principle, like the Gryazev-Shipunov GSh-23L.

Gryazev Shipunov Gsh 30 2 is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Gryazev Shipunov Gsh 30 2 books and related discussion.

Suggested Pdf Resources

(Szerző(k): 12 pontos ARIEL félkövér, kisbetűkkel, balra zárva
Térköz előtte:30, utána: 18.) Magyar nyelvű .... nok, 1999/3, pp.

Suggested News Resources

Iraq eyes potential MiG-29 procurement
That said, it does have a potent air-to-surface capability that would be well-suited to the IqAF's current fight against Islamic State, with a weapons fit that includes an internal 30 mm Gryazev/Shipunov GSh-301 (TKB-687/9A4071K) cannon (with 150 AO-18 ...
Su-25 của Nga rơi khi huấn luyện, phi công tử nạn
Su-25 cũng được trang bị vũ khí tối tân với 1 khẩu pháo cỡ nòng 30mm Gryazev-Shipunov GSh-30-2, và vũ khí tấn công mặt đất, nó có thể mang 5 tấn vũ khí. Su-25 có thể đạt tốc độ 975km/h với tầm hoạt động lên tới 750km cùng 11 giá treo vũ khí. Ngoài ra ...
Kho vũ khí của Trung Quốc trên Biển Đông có sức tàn phá thế nào?
Về các loại vũ khí, với 10 điểm treo thiết bị trên cánh và thân máy bay, J-11 có thể mang theo một pháo 30mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1, các tên lửa PL-12, PL-9, PL-8, R-27 và R-73, cũng như các loại bom khác. Hệ thống điện tử của J-11 bao gồm radar ...
Russian-made chopper faces ironic future in Afghanistan
PARIS — In a twist of fate, Russia may end up pitching its newest helicopter to the very people it was designed to fight.
Rus Uçağı 100 Bin Dolarlık Füzeyle Vuruldu
Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için uçağın seyir için 2 adet Tumansky R-27F-300 artyakıcılı turbojet ve STOL kabiliyeti için 4 adet Kolesov RD-36-25 turbojet kullanması öngörülmekteydi. Büyük Orion radar anteni geniş bir ön kesit ...

Suggested Web Resources

Gryazev-Shipunov GSh-30-2 - Wikipedia, the free encyclopedia
The cannon is not related to the Gryazev-Shipunov GSh-30-1, but is a recoil- operated cannon using the Gast principle, like the Gryazev-Shipunov GSh-23L.
Gryazev-Shipunov GSh-301 - Wikipedia, the free encyclopedia
The Gryazev-Shipunov GSh-30-1 (the actual Russian designation is GSh-301; also known by ... 1 Description; 2 Ammunition; 3 Users; 4 See also; 5 References  ...
Gryazev-Shipunov GSh-6-30 - Wikipedia, the free encyclopedia
The Gryazev-Shipunov GSh-6-30 (Russian: Грязев-Шипунов ГШ-6-30) is a Russian ... but subsequently replaced with the GSh-30-2 twin-barreled cannon of the ...
Gryazev-Shipunov GSh-30-2 - YouTube
Oct 8, 2014 The Gryazev-Shipunov GSh-30-2 (ГШ-30-2) or GSh-2-30 is a powerful dual- barrel autocannon developed for use on certain Soviet military ...
RUSSIAN Vulcan / Gatling gun GSh-30 - YouTube
Jan 5, 2011 1:09. WORLDS BEST Russian Kashtan CIWS Better than US NAVY Phalanx CIWS - Duration: 2:33. ArmedForcesUpdate 2,619,841 views.

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Elegabal
Place for your opinion