realmagick.com The shrine of knowledge.

Gwylnos

Gwylnos is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Gwylnos books and related discussion.

Suggested Pdf Resources

DIGWYDDIADAU'R GORFFENNOL YN Y MORLAN
Bore Coffi Amnest Rhyngwladol – ysgrifennu cardiau cyfarch at garcharorion, ymgyrchu ar y fasnach menywod. Croeso i bawb. 29.
Mae 12 mis yw amser hir
Bydd CND Cristnogol yn cynnal gwylnos Llun y Pasg (13eg o Ebrill) yn Aldermaston, gan gwrdd am hanner dydd wrth Glwyd Tadley ar yr.
Gair o'r Garn2.5garn
Gwylnos dan arweiniad y Bugail yng Nghapel y Garn am 11.30 p.m..
Gair o'r Garn19.pub
Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Bugail am 9 o'r gloch. 31.
A' Chòmhdhail Cheilteach Ar C'hendalc'h Keltiek An Chomhdháil
composer with two full-length works to her credit, 'Gwyl Nos' and. 'Merch y Felin' as well as numerous shorter pieces.

Suggested News Resources

ASau Cymru yn trafod y trais
Yn Birmingham fe gafodd gwylnos heddychlon ei chynnal wrth i 200 o bobl ddod at ei gilydd i gofio am dri gŵr a fu farw ar ôl i gar eu taro. Roedd Haroon Jahan, 21 oed, Shahzad Ali, 30 oed a Abdul Musavir, 31 oed, yn ceisio gwarchod eiddo.

Suggested Web Resources

Gwylnos - Wicipedia
Gwylnos oedd y dull draddodiadol o goffáu'r meirw, drwy ddathliad yn hytrach na thristwch galar, fel a wneir gan i Sipsi traddodiadol.
Gwyl Nos
Gwyl Nos is a semi dramatic piece for 20 instrumentalists and singers including violins, percussion, bass, keyboard and Welsh pipes.
Chapter 4
Cyngor Bwdaidd Cymru Buddhist Council of Wales: The Gwylnos of
maes-e.com • Dangos pwnc - Gŵyl Nos: peidiwch cysgu am y Gymaeg a
Pam Gŵyl Nos? Rydym ni'n mynd i aros allan drwy'r nos. Mae aelodau Cymdeithas yn effro i anghenion pobl sydd eisiau defnyddio'r Gymraeg.

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Power Projection
Place for your opinion