realmagick.com The shrine of knowledge.

Ivana Kobilca

A selection of articles related to ivana kobilca.

Original articles from our library related to the Ivana Kobilca. See Table of Contents for further available material (downloadable resources) on Ivana Kobilca.

Kupala
God of summer, husband of his sister Marena. His thatched scarecrow is burnt in a bonfire on the holiday of "Ivana Kupala" (the day of Summer Sunstaying)....
Deities & Heros >> Slavic

Ivana Kobilca is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Ivana Kobilca books and related discussion.

Suggested Pdf Resources

3.Ivana Kobilca je - Mega kviz
polovici 80-ih let je Ivana Kobilca ustva- rila številne slike, ki predstavljajo vsak- danje dogodke ali pa izseke iz življenja preprostih ljudi. Kako v likovni umetnosti.
Ivana Kobilca Portret slikarke - Center za slovenščino kot drugi/tuji ...
S v e t o v n i d n e v i S l o v e n S k e g a d o k u m e n t a r n e g a f i l m a. Ivana Kobilca. Portret slikarke.
navodila za ocenjevanje IP2 - Državni izpitni center
11 okt 2012 je omenjena tudi Ivana Kobilca. (2 točki za pojasnitev vsebinske povezave, 1 točka za jezikovno pravilno poved.) 3 točke.
Ivana Kobilca in moænosti likovnega izobraæevanja za æenske v ...
Tudi Ivana Kobilca (1861‡1926), “najveËja jugoslovanska slikarica1” ... ker se je Kobilca zavestno odloËila, da bo sledila usmeritvam v slikarstvu, ki so.
pdf (421 KB), English, Pages 167
Beti Žerovc: Ivana Kobilca and Her painting for the Ljubljana Town Hall, . ... Keywords: Ivana Kobilca, women's painting in the late 19th century, reception and ...

Suggested News Resources

Končno: Ivana Kobilca bo dobila spomenik
Prva dama slovenske likovne umetnosti Ivana Kobilca, katere obraz je pred uvedbo evrov kot obraz edine Slovenke krasil enega tukajšnjih bankovcev z najvišjo nominacijsko vrednostjo, bo ob 90. obletnici smrti naposled dobila javno obeležje. Sploh prvo!
Ivana Kobilca - portret slikarke, igrano-dokumentarni film (2008)
Slikarka Ivana Kobilca (1861–1962) je v dokumentarnem filmu režiserke Marte Frelih predstavljena kot pogumna, samozavestna, inovativna in ustvarjalna umetnica. Skozi igro igralke Nataše Matjašec spremljamo njeno evropsko pot, ki jo vodi na Dunaj, ...
Spomenik slikarki Ivani Kobilca
Kofetarico so prepognili na Dunaju
Ena najbolj znanih slovenskih slikarskih umetnin, Mamica kavopivka oziroma Kofetarica, ki jo je Ivana Kobilca (1861–1926) naslikala leta 1888 v Münchnu, ni bila poškodovana z ostrim predmetom v Sarajevu, ampak je bila malomarno prepognjena mnogo ...
V Pariz pride Kobilca in boemi spet redno kosijo krvave zrezke in mlečni riž
Gre za vpogled v pariški boemski krog, h kateremu so sodili ali mu (ne)posredno pripadali mnogi pripadniki moderne umetniške scene okoli leta 1900 , med njimi tudi August Strindberg, Willy Gretor, Hans Dahlerup, Ivana Kobilca, Maria Slavona, Frank ...

Suggested Web Resources

Ivana Kobilca - Wikipedia, the free encyclopedia
Ivana Kobilca (20 December 1861 – 4 December 1926) is the most prominent Slovene woman painter and a key figure of Slovene cultural identity. She was a ...
Ivana Kobilca - Wikipedija, prosta enciklopedija
Ivana Kobilca se je risanja učila pri Idi Künl v Ljubljani, v letih 1879-1880 pa je v galeriji dunajske akademije kopirala slike starih mojstrov. Od leta 1881-1891 je ...
File:Ivana Kobilca - Kofetarica.jpg - Wikimedia Commons
File:Ivana Kobilca - Kofetarica.jpg. From Wikimedia Commons, the free media repository.
The My Hero Project - Ivana Kobilca
Dec 24, 2012 MY HEROINE My heroine is Ivana Kobilca. Some people write her surname Kobilica (it means grasshopper), but correctly is Kobilca. We have ...
Ivana Kobilca - Arnes
Ivana Kobilca, by far the most distinguished Slovene paintress was born ... Ivana Kobilca, later member of Société Nationale des Beaux-Arts in Paris, was born in ...

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Dream Dictionary Book
Place for your opinion