realmagick.com The shrine of knowledge.

Knut Ahnlund

Knut Ahnlund is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Knut Ahnlund books and related discussion.

Suggested News Resources

Litteratur: Tore Rem -Knut Hamsun och resan till Hitler
Men både han och jag högg nog i sten när vi okritiskt slukade boken.
Knut Ahnlund avliden
I många år var Knut Ahnlund också regelbunden medarbetare i Svenska Dagbladet, där han sedan 1951 skrev bland annat närmare tvåhundra understreckare, den första just om Pontoppidan. Han presenterade och analyserade ett stort antal författare som ...
Knut Ahnlund, a quien Cela llamó 'Don Canuto'
Camilo José Cela lo bautizó “Don Canuto” y con este nombre fue tema frecuente en la prensa hispana cuando se acercaba la fecha de anunciar el Premio Nobel. Knut Ahnlund, fallecido el 28 de noviembre a la edad de 89 años, fue un personaje importante ...
And the 2013 Nobel for Literature Goes to…
Another academy member, Knut Ahnlund, left the Academy in 2005 as a protest against Elfriede Jelinek receiving the Nobel Prize in Literature. He told media that Jelinek's prose lacks ideas and vision and is pornographic. His conflict with the Academy ...
Ahnlund på krigsstigen
Knut Ahnlund återger nu hur diskussionerna gick och påstår bland annat att beslutet, att Akademien inte skulle göra några politiska uttalanden, redan var fattat av förvaltningsutskottet när de aderton möttes för att diskutera.

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Obesity Culture And Obesity
Place for your opinion