realmagick.com The shrine of knowledge.

Serpentarius

Serpentarius is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Serpentarius books and related discussion.

Suggested News Resources

Steve Portugal
Portugal, S.J., Murn, C.
Africký vták zabijakom hadov. Ostré pazúry a silné údery im nedajú žiadnu šancu
Denne prejde (áno, chodí viac než lieta) za potravou v okolí vyprahnutej Sahary aj viac než 20 kilometrov. Nepohrdne kobylkami, iným veľkým hmyzom, ale aj drobnými cicavcami a hadmi! Sagittarius serpentarius je pre jedovaté plazy doslova nočnou morou.
Loài chim hạ đo ván rắn độc bằng "cú đá tử thần"
Diều ăn rắn, danh pháp khoa học Sagittarius serpentarius, là loài chim đặc hữu của châu Phi, thường được tìm thấy trên các đồng cỏ và thảo nguyên thưa cây cối trong khu vực hạ Sahara. Diều ăn rắn có thể phát triển tới chiều cao hơn 1,2 mét. Không giống ...
Loài chim lạ có cú đá có thể gây chết người
Các thí nghiệm cho thấy cú đá của loài chim Serpentarius có thể tạo ra lực đủ giết chết được một người. Các nhà khoa học đã thử nghiệm thả một con rắn giả trên đồng cỏ, các cảnh quay ghi nhận con chim Serpentarius lập tức dùng chân đạp vào đầu con ...
Study: Secretary Birds Stamp on Their Prey with Force 5 Times Their Weight
The Secretary bird (Sagittarius serpentarius) is a large terrestrial bird of prey, which stands around 4 feet (1.2 m) tall. It is widespread throughout Africa south of the Sahara.

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Rich Aurilia
Place for your opinion