realmagick.com The shrine of knowledge.

Thusa

Thusa is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Thusa books and related discussion.

Suggested News Resources

Rekang Botswana- Seretse
Tona a re go reka dithoto tsa mo gae go ka thusa lenaneo la go kabakanya itsholelo a re go dira jalo go ka thusa go godisa maiteko a go fa Batswana dithata tsa itsholelo le go fokotsa lehuma le letlhoko la ditiro. E ne erile go le pele, Mopalamente wa ...
Baporofiti gase baloi-Jakoba
A re nako e tsile ya gore mongwe le mongwe a itlele ka didirisiwa tsa gagwe le tsotlhe tse di tlhokwang faa thusiwa. A re dikereke di emise go thusetsa gongwe le gongwe ka go dira jalo go leswafatsa tikologo.
Borai jwa go ja letswai le lentsi
Ere ntswa letswai le siametse mmele, le tshwanetse la bo le le mo selekanyong se se siameng ka le thusa go oketsa le go laola matswai a mangwe a mmele aa botlhokwa mo go direng madi a mmele le go mo berekeng sentle ga pelo.
Wena wa re ke eng?
Tse dingwe go betliwa ka tsone, go betliwe dikika, metshe, dintshwana le dilo tse dingwe tse dintsi. Fa re aga, le gone re ntse re dirisa ditlhare, re reme maotwana, ditlhomeso, mepako, re bo re reme/iteye kgobati.
Brockie hat-trick hands SuperSport win
Two minutes later Thusa Phala chipped the ball to Brockie inside the box and he made it 3-0 with a cheeky finish over Naicker, 3-0.

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Arani
Place for your opinion